Contact

De gouden combinatie van data en psychologie voor jouw marketingafdeling

data en psychologie

Auteur: Kimberley Riedijk

Datum: 8-4-2022

Data is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en het verzamelen en analyseren van data om die inzichten te gebruiken bij het inspelen op de wensen van de klant, lukt dan ook steeds beter. Maar het interpreteren van data is lang niet altijd eenvoudig. Wij geloven dat door data en psychologie te combineren, en daarmee samen te werken met (gedrags)psychologen, al deze waardevolle inzichten nog beter kunnen worden ingezet! We leggen je in deze blog uit waarom. En ja, dat betekent een ‘wij van wc-eend’ verhaal, maar dit keer wel de moeite waard :).

 

Harde plus zachte data over de klant; een voorbeeld uit de praktijk

We zien het regelmatig, dat na het analyseren van ‘harde data’, klanten in hetzelfde segment terecht komen. Dat lijkt logisch wanneer je kijkt naar bepaalde kenmerken, en misschien zelfs nog wanneer ze (deels) hetzelfde gedrag vertonen. Kijk maar eens naar onderstaand voorbeeld:

 

Data en psychologie

 

Maar wanneer je kijkt naar drijvers van het gedrag, is dat toch wat minder logisch dan het lijkt. En laten die drijvers nu net de belangrijkste voorspellende factor zijn om gedragsverandering te bewerkstelligen. Daar hebben we vorig jaar nog een interessant project voor gedaan bij een klant uit de financiële sector. 

Binnen de financiële sector, zijn klanten de afgelopen 10 jaar steeds meer online gaan doen. Onze opdrachtgever zit dus op een gigantische hoeveelheid (harde) data. 

De vraag die onze opdrachtgever had, was: ‘Hoe kan klantgroep X (bestaande uit 7 subgroepen) gemotiveerd worden om gedrag Y te vertonen’. Samen met de data-analisten zijn we de huidige klantgroepen gaan analyseren en kwamen we tot de conclusie dat deze doelgroepen vooral gebaseerd waren op huidig gedrag en harde klantkenmerken (zoals oa. leeftijd en geslacht).  

Door middel van ruim 70 korte interviews, hebben we de onderliggende psychologische factoren in kaart gebracht. Hierbij kan je denken aan gevoelens van onzekerheid, gewoontegedrag en psychologische weerstanden, zoals scepticisme of het feit dat mensen zich gedwongen voelden om hun gedrag aan te passen (wat in de psychologische literatuur ook wel reactance wordt genoemd). Hierdoor konden we de 7 subgroepen terugbrengen naar slechts 3 klantgroepen. En voor die 3 klantgroepen hebben we vervolgens interventies bedacht en ontwikkeld, passend bij de achterhaalde psychologische drijvers en barrières.  

 

 

De kracht van psychologen

Het interpreteren van data is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het werk van een psycholoog

Bovenstaand voorbeeld uit de praktijk brengt ons bij het punt dat psychologen van toegevoegde waarde kunnen zijn, juist door het aanvullen van harde klantdata met zachte klantkenmerken; onderliggende behoeften (drijvers) en angsten (barrières). 

Elke psycholoog is dagelijkse bezig te begrijpen hoe observaties passen bij de van tevoren opgestelde verwachtingen en wat je daarvan kunt leren over bijvoorbeeld onderliggende doelen, behoeftes en motivaties van mensen. Voor ons als sociaal psychologen en specialisten in gedragsverandering is een van de belangrijkste vragen die we willen beantwoorden: wat kunnen we op basis van de beschikbare data voorspellen (en dus beïnvloeden) over het toekomstige gedrag? Kortom, het interpreteren van data is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het werk van een psycholoog.

 

Wat psychologen jouw marketingafdeling bieden

Ik hoor je denken, wat heeft dit dan te maken met marketing? Klantgroepen- of profielen, vanuit data opgesteld, zijn vaak voeding voor marketeers om gerichte communicatie en campagnes op los te laten. Communicatie en campagnes die vaak als doel hebben om klanten ander gedrag te laten vertonen.  

Wat psychologen kunnen bieden, is het aanvullen van die datagedreven klantgroepen- of profielen, met inzichten uit de wetenschap over onderliggende drijvers en barrières van gedrag; de belangrijkste voorspellende factoren om gedrag te beïnvloeden. Kortom, een psycholoog kan in jouw dataset een gedragspatroon herkennen die de basis vormt voor jouw volgende campagne of communicatie uiting.

Houdt onze blog pagina in de gaten, want in de eerstvolgende blog gaan dieper in op de toegevoegde waarden van psychologische inzichten voor marketingcampagnes, inclusief een voorbeeld uit de praktijk (alvast een tipje van de sluier, het heeft te maken met de populairste streamingdienst voor muziek…). 

 

Conclusie

Data en psychologie, als je het ons vraagt kunnen ze niet zonder elkaar. En wordt de waarde in veel gevallen nog onvoldoende benut. Wil jij jouw klantdata nog beter begrijpen? En wil je deze data nog beter kunnen inzetten voor campagnes die echt leiden tot ander klantgedrag? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak door contact met ons op te nemen of gewoon een mailtje te sturen naar bo@bicnl.nl 

 

Ken jij een data-analist/marketeer die deze blog moet lezen? Sharing is caring 🙂

Gerelateerde blogs