Contact

Hoe de LMRA effectief ingezet kan worden met inzichten uit de gedragspsychologie

LMRA arbeidsongeval

Auteur: Sarwesh Ishwardat

Datum: 9-12-2020

Categorie: Veiligheidsgedrag

Op een werkvloer, zoals de bouwplaats, ligt gevaar altijd op de loer. Als werkgever wil je je werknemers natuurlijk behoeden voor arbeidsongevallen. In de praktijk kan dit alleen lastiger zijn dan verwacht. Werknemers weten vaak wel hoe ze zich veilig moeten gedragen, maar toch wordt er niet altijd even veilig gedrag vertoond. Veiligheidsinterventies kunnen helpen om ervoor te zorgen dat werknemers zich eerder veilig gedragen. Zo’n bekende interventie is bijvoorbeeld LMRA. Wil je weten hoe je deze interventie effectief kan inzetten? Lees dan snel verder!

 

 

Wat betekent LMRA?

LMRA is een afkorting wat staat voor Last Minute Risk Analysis of Laatste Minuut Risico Analyse. Hierin wordt vaak een checklist met vragen afgenomen om te kijken of de werknemer en de omgeving veilig genoeg zijn om met de werkzaamheden te beginnen. Het doel is om hierdoor bewustzijn te creëren over alle dreigende situaties die kunnen ontstaan, zodat arbeidsongevallen voorkomen kunnen worden.

 

Bewustzijn van veilig gedrag

Het creëren van veiligheidsbewustzijn is erg belangrijk. Uit onderzoek naar vliegtuig-gerelateerde ongevallen bleek namelijk dat slecht bewustzijn van de situatie de grootste voorspellende factor was. Hieruit blijkt dus dat er meer bedrijfsongevallen gebeuren als men minder bewust is van de situatie. Als de LMRA wordt uitgevoerd, kan dit dus voorkomen dat sommige arbeidsongevallen plaatsvinden. Maar, dit geldt natuurlijk alleen als de LMRA ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Om dit te stimuleren, kunnen inzichten uit de gedragspsychologie helpen.

Hoe gedragspsychologie de LMRA effectiever kan maken

Op de website veiligheidsinterventies.nl wordt een suggestie gedaan hoe je het gebruik van de LMRA kan stimuleren. Het idee is dat er een beloning wordt gekoppeld wanneer de LMRA goed wordt ingezet. De werknemers worden dus beloond op het moment dat ze verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, niet wanneer er opgetreden wordt bij een ongeval. De beloning is een donatie die je mag doen aan een goed doel naar keuze. Daarnaast wordt de beloning gedeeld op het intranet van het bedrijf zodat andere medewerkers er ook op de hoogte van zijn. Deze manier van belonen heeft drie grote psychologische voordelen:

  1. Het proces wordt beloond en niet het resultaat. Door het proces te belonen (verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid), voorkom je dat beloningen contraproductief werken. Dat kan namelijk gebeuren wanneer je alleen prestaties beloont.
  2. Het doneren aan een goed doel kan je gelukkiger maken. Onderzoek naar geluk wijst uit dat geld uitgeven aan anderen je gelukkig maakt. Dit werkt bijvoorbeeld beter dan materialistische aankopen doen voor jezelf.
  3. Publieke sociale beloningen zijn effectiever dan private geld beloningen. Door de beloning op het intranet en met collega’s te delen, zal het effect van de beloning versterkend werken op de lange termijn.

 

Meer weten?

Hopelijk heb je hier wat inzichten op kunnen doen hoe de LMRA effectief ingezet kan worden met de hulp van kennis uit de gedragspsychologie. Zou je graag meer willen weten hierover of kunnen we jou helpen met veilig gedrag stimuleren onder je werknemers, neem dan contact met ons op voor een (digitale) koffie!

Gerelateerde blogs