In de allereerste blog willen we je graag wat meer leren over een vorm van weerstand; reactance. Een goed voorbeeld van reactance vind je in dit filmpje. Door iemand op te dragen wat hij of zij moet doen, of te zeggen ‘nee dat mag jij niet’ ontstaat een vorm van weerstand die we in de sociale psychologie ook wel reactance noemen.