Contact

Wat we doen

Het is onze missie om verandering teweeg te brengen bij en voor organisaties door het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschappen en gedragspsychologie. Het kan hier om van alles gaan: hoe krijgen we onze medewerkers meer cyberbewust? Hoe zorgen we ervoor dat onze collega’s veilig kunnen werken en omstanders de omleiding volgen? Hoe kunnen we de conversie van een bepaalde customer journey verhogen? Allemaal vraagstukken waarbij het gaat om het beïnvloeden van – veelal onbewust – gedrag.

Advies

Kennisdeling

Trajecten op maat

WERKWIJZE

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1

We bepalen in één of meerdere gesprekken samen waar de uitdaging ligt, welke gedragsvraagstukken hier aan ten grondslag liggen en met welk resultaat we tevreden zijn.

Stap 2

Wij analyseren de drijfveren en barrières die ten grondslag liggen aan het vastgestelde doel / resultaat en bedenken theoretisch gefundeerde, praktische oplossingen.

stap 3

We implementeren de interventies, testen of ze het gewenste resultaat opleveren en stellen bij waar nodig. Mensen zijn misschien wel onvoorspelbaar, maar ook wij willen altijd blijven leren en kijken of het beter kan.    

klanten

Zij vertrouwden al eerder op ons

Project logo slider 3

BO VAN GRINSVEN

Ik help bij het benutten van je potentieel.

Ik ben ervan overtuigd dat bij elk vraagstuk gedragswetenschappelijke inzichten een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Daarom daag ik opdrachtgevers graag uit om na te denken over de rol en invloed van menselijk gedrag bij hun vraagstuk en gaan we daarna samen kijken welke interventies kunnen bijdragen aan de oplossing hiervan. 

Wil jij ook vooruitgang door verandering?